Op het goede Spoor

Voortaan ben ik  zoals vele mensen natuurlijk al weten, aan de slag op verschillende en afwisselende werkplekken. Ben vandaag toevallig thuis omdat ik in België door de APK moet. Meneer de directeur heeft besloten dat hij mij één keer per jaar onder handen neemt. Anderhalf uur naar het monotone stemgeluid luisteren is geen pretje. Maar terugkomend op Spoor 10, afgelopen woensdag was voor mij de eerste keer dat ik plaatsnam op de stoel van secretaris. Voor mij zal het altijd

dezelfde stoel zijn. Uiteindelijk gingen we repeteren voor een stuk wat we uitvoeren op de Open Doedag 9 september aanstaande. Waar menige Rennie voor nodig was want er werd heel wat af gelachen.